Sněmovní tisk 2013
Smlouva mezi ČR a SRN o propojení dálnic D5 a A6

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 13. 12. 1995.
Zástupce navrhovatele: Budinský Vladimír.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 2013/0 dne 5. 1. 1996.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 20. 12. 1995. Určil zpravodaje: Doc. Ing. Zdeněk Vorlíček, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 14. 2. 1996 na 39. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 957).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 1. 3. 1996 usnesení doručené poslancům jako tisk 2013/1.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 13. 3. 1996 na 40. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 997).ISP (příhlásit)