Sněmovní tisk 1985
Program činnosti Fondu dětí a mládeže na rok 1996

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Program činnosti Fondu dětí a mládeže na rok 1996

Autor: FDM

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Fond dětí a mládežeISP (příhlásit)