Sněmovní tisk 1700
Dohoda mezi ČR a Filipínskou republikou o podpoře a ochraně

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Smlouva předložena sněmovně dne 1995-04-21.
  Zástupce navrhovatele: Kočárník Ivan.
  Text smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1700 dne 1995-04-28.
 • Organizační výbor navrhl zkrácení lhůty k projednání na 52 dnů od rozdání poslancům a vydal 1. 6. 1995 usnesení č. 546 rozdané jako tisk 1785.

  Určil garančním výborem Zahraniční výbor a přikázal smlouvu výborům: Rozpočtový výbor, Zahraniční výbor.
   Návrh na zkrácení lhůty k projednání byl 20. 6. 1995 na 32. schůzi schválen (usnesení č. 695).


ISP (příhlásit)