Sněmovní tisk 1591
Zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S


ISP (příhlásit)