Sněmovní tisk 1590
Zákon -novela zákona č.217/1994 Sb., o poskyt.peněž.částky o

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Poslanecký návrh zákona předložen 1995-02-28 sněmovně.
  Zástupce navrhovatele: Ortman Jaroslav.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1590.
  Návrh zákona 16.03.1995 zaslán vládě k zaujetí stanoviska.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal 15.03.1995 usnesení č. 505 rozdané jako tisk 1593. Navrhl zkrácení lhůty k projednání návrhu zákona na 32 dnů od rozdání poslancům a vydal 30.03.1995 usnesení č. 510 rozdané jako tisk 1624. Určil garančním výborem Výbor petiční, pro lidská práva a národnosti a přikázal návrh zákona k projednání výborům: Rozpočtový výbor, Ústavně právní výbor, Výbor petiční, pro lidská práva a národnosti, Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 1638.
    Návrh na upuštění od projednání zásad zákona byl 15.03.1995 na 29. schůzi schválen (usnesení č. 619).
    Návrh na zkrácení lhůty k projednání byl 18.04.1995 na 30. schůzi schválen (usnesení č. 630).
     Návrh zákona 20.04.1995 na 30. schůzi schválen (usnesení č. 648).
    • PREZIDENT
    • Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21.04.1995.
     Prezident zákon podepsal 28.04.1995.
    • Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi.

     Zákon vyhlášen 18. 5. 1995 ve Sbírce zákonů v částce 17 pod číslem 77/1995 Sb.     Hesla věcného rejstříku: Odškodnění

     Hesla Přehledu legislativní činnosti: Obrana a bezpečnost, Politika, Pracovní sílaISP (příhlásit)