Sněmovní tisk 1174
Zákon o Rejstříku trestů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Vláda předložila 1994-09-09 sněmovně návrh zákona.
  Zástupce navrhovatele: Novák Jiří.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1174.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal 15.09.1994 usnesení č. 397 rozdané jako tisk 1179. Určil garančním výborem Ústavně právní výbor a přikázal návrh zákona k projednání výborům: Branný a bezpečnostní výbor, Ústavně právní výbor, Výbor petiční, pro lidská práva a národnosti.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 1260.
    Návrh na upuštění od projednání zásad zákona byl 27.09.1994 na 23. schůzi schválen (usnesení č. 456).
     Návrh zákona 14.12.1994 na 25. schůzi schválen (usnesení č. 534).
    • PREZIDENT
    • Zákon doručen prezidentovi k podepsání 16.12.1994.
     Prezident zákon podepsal 22.12.1994.
    • Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi.

     Zákon vyhlášen 30. 12. 1994 ve Sbírce zákonů v částce 80 pod číslem 269/1994 Sb.     Hesla věcného rejstříku: Rejstřík trestů

     Hesla Přehledu legislativní činnosti: Státní správa a justiceISP (příhlásit)