Sněmovní tisk 926
Výroční zpráva Českého rozhlasu za r.1993

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS V Č Zprava

Úplný název: Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti a hospodaření Českého rozhlasu za rok 1993
Autor: Rada Českého roz
Předloženo: 2.05.1994
Rozesláno všem poslancům 2. 5. 1994 jako sněmovní tisk 926.
Organizační výbor určil garančním výborem Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a přikázal zprávu k projednání výborům: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.


ISP (příhlásit)