Sněmovní tisk 908
Otázka poslance Jaroslava Vlčka


Autor: RNDr. Jaroslav Vlček
Adresát: RNDr. Libor Ambrozek
Interpelace ve věci ekologických jednotek v Armádě České republiky
Podáno: 1994-03-30
Odesláno adresátovi: 1994-04-06
Odpověď rozeslána 30.03.1994 jako tisk 908 A.
Interpelace projednána.


ISP (příhlásit)