Sněmovní tisk 2109
Josefa Mandíka ve věci financování učňovského školství

Dokument

Autor: Ing. Josef Mandík

Úplný název: Interpelace poslance Josefa Mandíka na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ivana Pilipa ve věci financování učňovského školství a diskriminačního postavení žáků středních odborných učilišť vůči ostatním žákům středních škol 39. schůze 8.2.96 č. usn 912 přerušeno na žádost poslance
Adresát: Ing. Ivan Pilip
Podáno dne: 20. 12. 1995
Odesláno adresátovi: 21. 12. 1995
O zařazení na schůzi požádáno dne: 6. 2. 1996

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 7. 2. 1996 jako tisk 2109/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 14. 3. 1996 na 40. schůzi
    Výsledek hlasování: Bez usneseníISP (příhlásit)