Sněmovní tisk 2084
Zákon - atomový zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 17. 1. 1996.
Zástupce navrhovatele: Dlouhý Vladimír.

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: EnergetikaISP (příhlásit)