Sněmovní tisk 2065
Zákon o výkonu trestu odnětí svobody

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 11. 1. 1996.
Zástupce navrhovatele: Novák Jiří.

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: VězeňstvíISP (příhlásit)