Sněmovní tisk 2025
Zákon - novela trestního zákona

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 29. 12. 1995.
Zástupce navrhovatele: Severa Pavel.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 2025/0 dne 3. 1. 1996.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 29. 12. 1995. Vláda zaslala stanovisko 25. 1. 1996. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 1. 1996 jako tisk 2025/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Zákon trestníISP (příhlásit)