Sněmovní tisk 1980
Hany Orgoníkové ve věci nezák. postupu Františka Václavíka

Dokument

Autor: Ing. Hana Orgoníková

Úplný název: Interpelace poslankyně Hany Orgoníkové na místopředsedu vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe ve věci nezákonného postupu ředitele Územního odboru Ministerstva zemědělství České republiky v Semilech pana ing. Františka Václavíka, CSc. 37. schůze 7.12.95 č.usn 823 přerušeno na žádost poslankyně 38. schůze 20.12.96 č.usn 883 přerušeno na žádost poslankyně na únorovou schůzi
Adresát: Ing. Josef Lux
Podáno dne: 28. 9. 1995
Odesláno adresátovi: 3. 10. 1995
O zařazení na schůzi požádáno dne: 15. 11. 1995

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 20. 11. 1995 jako tisk 1980/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 8. 2. 1996 na 39. schůzi
    Výsledek hlasování: Bez usneseníISP (příhlásit)