Sněmovní tisk 1979
Hany Orgoníkové ve věci kláštera v Dolním Ročově na Lounsku

Dokument

Autor: Ing. Hana Orgoníková

Úplný název: Interpelace poslankyně Hany Orgoníkové na ministra kultury Pavla Tigrida ve věci kláštera s kostelem v Dolním Ročově na Lounsku 37. schůze 7.12.95 č. usn 823 přerušena na žádost poslankyně na únorovou schůzi
Adresát: Pavel Tigrid
Podáno dne: 26. 9. 1995
Odesláno adresátovi: 29. 9. 1995
O zařazení na schůzi požádáno dne: 15. 11. 1995

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 20. 11. 1995 jako tisk 1979/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 8. 2. 1996 na 39. schůzi
    Výsledek hlasování: Bez usneseníISP (příhlásit)