Sněmovní tisk 1974
Jiřího Vyvadila ve věci odvolání Antonína Šroma

Dokument

Autor: JUDr. Jiří Vyvadil

Úplný název: Interpelace poslance Jiřího Vyvadila na předsedu vlády Václava Klause ve věci odvolání přednosty Okresního úřadu v Opavě Antonína Šroma
Adresát: Prof. Ing. Václav Klaus, CSc.
Podáno dne: 9. 8. 1995
Odesláno adresátovi: 15. 8. 1995
O zařazení na schůzi požádáno dne: 8. 11. 1995

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 17. 11. 1995 jako tisk 1974/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 7. 12. 1995
    Výsledek hlasování: Bez usneseníISP (příhlásit)