Sněmovní tisk 1967
Milana Loukoty ve věci polic.zásahu ve Znojmě 19. září 1995

Dokument

Autor: Milan Loukota

Úplný název: Interpelace poslance Milana Loukoty na ministra vnitra Jana Rumla ve věci policejního zásahu, který proběhl dne 19. září 1995 ve Znojmě v cca 16.15 hodin
Adresát: Jan Ruml
Podáno dne: 21. 9. 1995
Odesláno adresátovi: 26. 9. 1995
O zařazení na schůzi požádáno dne: 27. 10. 1995

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 1. 11. 1995 jako tisk 1967/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 2. 11. 1995 na 36. schůzi
    Výsledek hlasování: Bez usneseníISP (příhlásit)