Sněmovní tisk 1966
Milana Loukoty ve věci trest. stíh. poslance Jana Vika

Dokument

Autor: Milan Loukota

Úplný název: Interpelace poslance Milana Loukoty na ministra vnitra Jana Rumla ve věci trestního stíhání předsedy poslaneckého klubu SPR-RSČ Jana Vika
Adresát: Jan Ruml
Podáno dne: 12. 9. 1995
Odesláno adresátovi: 15. 9. 1995
O zařazení na schůzi požádáno dne: 27. 10. 1995

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 1. 11. 1995 jako tisk 1966/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 2. 11. 1995 na 36. schůzi
    Výsledek hlasování: Bez usneseníISP (příhlásit)