Sněmovní tisk 1889
Zpráva o Programu soc. prevence a prevence kriminality

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS V Č Zprava

Úplný název: Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z "Programu sociální prevence a prevence kriminality - aktuální stav a východiska do roku 1996"
Autor: Vláda
Předloženo: 21.07.1995
Rozesláno všem poslancům 31. 7. 1995 jako sněmovní tisk 1889.
Organizační výbor určil garančním výborem Branný a bezpečnostní výbor a přikázal zprávu k projednání výborům: Branný a bezpečnostní výbor, Výbor petiční, pro lidská práva a národnosti, Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví.


ISP (příhlásit)