Sněmovní tisk 1871
Otázka poslankyně Hany Orgoníkové


Autor: Ing. Hana Orgoníková
Adresát: Ing. Josef Lux
Interpelace ve věci kontroly restitučních řízení na Pozemkovém úřadě v Semilech
Podáno: 1995-06-29
Odesláno adresátovi: 1995-07-04
Odpověď rozeslána 29.06.1995 jako tisk 1871 A.
Interpelace projednána.


ISP (příhlásit)