Sněmovní tisk 1836
Interpelace poslance Bohuslava Kuby


Autor: Bohuslav Kuba
Adresát: Ing. Ivan Pilip
Interpelace poslance Bohuslava Kuby
Podáno: 1995-06-13
Odesláno adresátovi: 1995-06-16
Odpověď rozeslána 13.06.1995 jako tisk 1836 A.
Úplný název: Interpelace poslance Bohuslava Kuby na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ivana Pilipa ve věci doplnění odpovědi na interpelaci ve věci dodržování zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména zákona č. 171/1990 Sb.
Interpelace projednána.


ISP (příhlásit)