Sněmovní tisk 1816
Interpelace poslance Jaroslava Vlčka


Autor: RNDr. Jaroslav Vlček
Adresát: MUDr. Luděk Rubáš
Interpelace poslance Jaroslava Vlčka
Podáno: 1995-06-14
Odesláno adresátovi: 1995-06-16
Odpověď rozeslána 14.06.1995 jako tisk 1816 A.
Úplný název: Interpelace poslance Jaroslava Vlčka na ministra zdravotnictví Luďka Rubáše ve věci konfliktu zájmů mezi Českou lékařskou komorou a Institutem postgraduálního vzdělávání zdravotníků
Interpelace projednána.


ISP (příhlásit)