Sněmovní tisk 1815
Interpelace poslance Jaroslava Vlčka


Autor: RNDr. Jaroslav Vlček
Adresát: Ing. Ivan Kočárník, CSc.
Interpelace ve věci odpočitatelných položek, uvedených v zákoně č. 586/1992 Sb.
Podáno: 1995-06-14
Odesláno adresátovi: 1995-06-16
Odpověď rozeslána 14.06.1995 jako tisk 1815 A.
Interpelace projednána.


ISP (příhlásit)