Sněmovní tisk 1769
Otázka poslankyně Hany Orgoníkové


Autor: Ing. Hana Orgoníková
Adresát: Ing. Jiří Skalický
Interpelace ve věci privatizace s. p. ČSAD Žďár nad Sázavou
Podáno: 1995-05-25
Odesláno adresátovi: 1995-05-30
Odpověď rozeslána 25.05.1995 jako tisk 1769 A.
Interpelace projednána.


ISP (příhlásit)