Sněmovní tisk 1756
Interpelace poslance Jana Vika


Autor: Jan Vik
Adresát: MUDr. Jaroslav Novák
Interpelace ve věci zjištění početního stavu romského etnika ve věznicích naší republiky
Podáno: 1995-05-15
Odesláno adresátovi: 1995-05-17
Odpověď rozeslána 15.05.1995 jako tisk 1756 A.
Interpelace projednána 27. 6. 1995 na 32. schůzi.
Sněmovna vyslovila s odpovědí souhlas (usnesení č. 709).


ISP (příhlásit)