Sněmovní tisk 1734
Interpelace poslance Jaroslava Broulíka


Autor: Ing. Jaroslav Broulík
Adresát: Jan Ruml
Interpelace ve věci porušování předpisů České republiky cizinci
Podáno: 1995-05-10
Odesláno adresátovi: 1995-05-15
Odpověď rozeslána 10.05.1995 jako tisk 1734 A.
Interpelace projednána 27. 6. 1995 na 32. schůzi.
Sněmovna vyslovila s odpovědí souhlas (usnesení č. 709).


ISP (příhlásit)