Sněmovní tisk 1672
Interpelace poslance Jaroslava Vlčka


Autor: RNDr. Jaroslav Vlček
Adresát: Prof. Ing. Václav Klaus, CSc.
Interpelace ve věci jaderné elektrárny Temelín
Podáno: 1995-04-19
Odesláno adresátovi: 1995-04-25
Odpověď rozeslána 19.04.1995 jako tisk 1672 A.
Interpelace projednána 27. 6. 1995 na 32. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 709).


ISP (příhlásit)