Sněmovní tisk 1612
Interpelace poslance Jaroslava Vlčka


Autor: RNDr. Jaroslav Vlček
Adresát: Ing. Jiří Skalický
Interpelace ve věci "Neškudlovy vily" v Ústí nad Orlicí
Podáno: 1995-03-27
Odesláno adresátovi: 1995-03-29
Odpověď rozeslána 27.03.1995 jako tisk 1612 A.
Interpelace projednána 25. 5. 1995 na 31. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 678).

Interpelace projednána 27. 6. 1995 na 32. schůzi.
Sněmovna vyslovila s odpovědí souhlas (usnesení č. 709).


ISP (příhlásit)