Sněmovní tisk 1557
Interpelace poslance Bohuslava Kuby


Autor: Bohuslav Kuba
Adresát: František Benda
Interpelace ve věci skládky odpadků firmy RUMPOLD s. r. o. v kú Vodňany, okr. Strakonice
Podáno: 1995-03-01
Odesláno adresátovi: 1995-03-03
Odpověď rozeslána 1.03.1995 jako tisk 1557 A.
Interpelace projednána 20. 4. 1995 na 30. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 643).

Interpelace projednána 25. 5. 1995 na 31. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 678).

Interpelace projednána 27. 6. 1995 na 32. schůzi.
Sněmovna vyslovila s odpovědí souhlas (usnesení č. 709).


ISP (příhlásit)