Sněmovní tisk 1544
Interpelace poslance Dalibora Štambery


Autor: MUDr. Dalibor Štambera
Adresát: Ing. Jiří Skalický
Interpelace poslance Dalibora Štambery
Podáno: 1995-02-22
Odesláno adresátovi: 1995-02-28
Odpověď rozeslána 22.02.1995 jako tisk 1544 A.
Úplný název: Interpelace poslance Dalibora Štambery na ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického ve věci prošetření privatizace části nemocnice "Sanatorium" a dětského zdravotního střediska v Šumperku
Interpelace projednána 20. 4. 1995 na 30. schůzi.
Sněmovna vyslovila s odpovědí souhlas (usnesení č. 643).


ISP (příhlásit)