Sněmovní tisk 1537
Interpelace poslanců Jaroslava Vlčka a Pavla Seifera


Autor: RNDr. Jaroslav Vlček
Adresát: Prof. Ing. Václav Klaus, CSc.
Interpelace ve věci týdenních svodek od BIS
Podáno: 1995-02-20
Odesláno adresátovi: 1995-02-24
Odpověď rozeslána 20.02.1995 jako tisk 1537 A.
Interpelace projednána 20. 4. 1995 na 30. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 643).

Interpelace projednána 25. 5. 1995 na 31. schůzi.
Sněmovna nepřijala k odpovědi usnesení.


ISP (příhlásit)