Sněmovní tisk 1530
Interpelace poslance Tomáše Štěrby


Autor: Ing. Tomáš Štěrba
Adresát: Prof. Ing. Václav Klaus, CSc.
Interpelace poslance Tomáše Štěrby
Podáno: 1995-02-16
Odesláno adresátovi: 1995-02-21
Odpověď rozeslána 16.02.1995 jako tisk 1530 A.
Úplný název: Interpelace poslance Tomáše Štěrby na předsedu vlády Václava Klause ve věci způsobu privatizace Nemocnice s poliklinkou Sušice a privatizace Vojenských nemocnic v Klatovech a v Karlových Varech
Interpelace projednána 20. 4. 1995 na 30. schůzi.
Sněmovna vyslovila s odpovědí souhlas (usnesení č. 643).


ISP (příhlásit)