Sněmovní tisk 1446
Interpelace poslance Jaroslava Vlčka


Autor: RNDr. Jaroslav Vlček
Adresát: Jan Ruml
Interpelace ve věci vydávání popřípadě odjímání cestovních dokladů občanům České republiky
Podáno: 1995-01-23
Odesláno adresátovi: 1995-01-26
Odpověď rozeslána 23.01.1995 jako tisk 1446 A.
Interpelace projednána 16. 3. 1995 na 29. schůzi.
Sněmovna vyslovila s odpovědí souhlas (usnesení č. 628).


ISP (příhlásit)