Sněmovní tisk 1401
Interpelace poslance Milana Loukoty


Autor: Milan Loukota
Adresát: Ing. Ivan Pilip
Interpelace ve věci učebnice PRVOUKY 2 od dr. Lenky Konečné
Podáno: 1994-12-15
Odesláno adresátovi: 1994-12-20
Odpověď rozeslána 15.12.1994 jako tisk 1401 A.
Interpelace projednána 9. 2. 1995 na 28. schůzi.
Sněmovna vyslovila s odpovědí souhlas (usnesení č. 591).


ISP (příhlásit)