Sněmovní tisk 1378
Interpelace poslance Josefa Valenty


Autor: Josef Valenta
Adresát: Ing. Ivan Pilip
Interpelace ve věci nevhodných dvojjazyčných map pro české školy
Podáno: 1994-11-30
Odesláno adresátovi: 1994-12-02
Odpověď rozeslána 30.11.1994 jako tisk 1378 A.
Interpelace projednána 9. 2. 1995 na 28. schůzi.
Sněmovna vyslovila s odpovědí souhlas (usnesení č. 591).


ISP (příhlásit)