Sněmovní tisk 1374
Interpelace poslance Josefa Valenty


Autor: Josef Valenta
Adresát: Ing. Josef Lux
Interpelace ve věci poskytnutí dotací a úvěrů šlechtické rodině Kolowratů
Podáno: 1994-11-30
Odesláno adresátovi: 1994-12-02
Odpověď rozeslána 30.11.1994 jako tisk 1374 A.
Interpelace projednána 9. 2. 1995 na 28. schůzi.
Sněmovna vyslovila s odpovědí souhlas (usnesení č. 591).


ISP (příhlásit)