Sněmovní tisk 1293
Interpelace poslance Václava Exnera


Autor: RNDr. Václav Exner, CSc.
Adresát: Prof. Ing. Václav Klaus, CSc.
Interpelace ve věci pronajmutí budovy bývalého Federálního shromáždění ČSFR radiostanici Svobodná Evropa
Podáno: 1994-10-27
Odesláno adresátovi: 1994-11-01
Odpověď rozeslána 27.10.1994 jako tisk 1293 A.
Interpelace projednána 13. 12. 1994 na 25. schůzi.
Sněmovna nepřijala k odpovědi usnesení.


ISP (příhlásit)