Sněmovní tisk 1256
Interpelace poslance Milana Loukoty


Autor: Milan Loukota
Adresát: Ing. Karel Dyba, CSc.
Interpelace ve věci Radia Sprint se sídlem v Ostravě
Podáno: 1994-10-18
Odesláno adresátovi: 1994-10-21
Odpověď rozeslána 18.10.1994 jako tisk 1256 A.
Interpelace projednána 13. 12. 1994 na 25. schůzi.
Sněmovna vyslovila s odpovědí souhlas (usnesení č. 532).


ISP (příhlásit)