Sněmovní tisk 1115
Interpelace poslance Jaroslava Vlčka


Autor: RNDr. Jaroslav Vlček
Adresát: Ing. Jiří Skalický
Interpelace ve věci právě těžby nerostných surovin, které v procesu privatizace byly prodány soukromým firmám
Podáno: 1994-08-18
Odesláno adresátovi: 1994-08-29
Odpověď rozeslána 18.08.1994 jako tisk 1115 A.
Interpelace projednána 29. 9. 1994 na 23. schůzi.
Sněmovna vyslovila s odpovědí souhlas (usnesení č. 479).


ISP (příhlásit)