Sněmovní tisk 1111
Interpelace poslance Milana Loukoty


Autor: Milan Loukota
Adresát: PhDr. Jan Stráský
Interpelace ve věci podivného hospodaření v Lokodepu Ústí nad Labem
Podáno: 1994-08-15
Odesláno adresátovi: 1994-08-29
Odpověď rozeslána 15.08.1994 jako tisk 1111 A.
Interpelace projednána 29. 9. 1994 na 23. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 479).

Interpelace projednána 3. 11. 1994 na 24. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 497).

Interpelace projednána 13. 12. 1994 na 25. schůzi.
Sněmovna vyslovila s odpovědí souhlas (usnesení č. 532).


ISP (příhlásit)