Sněmovní tisk 1108
Interpelace poslance Milana Loukoty


Autor: Milan Loukota
Adresát: Prof. Ing. Václav Klaus, CSc.
Interpelace ve věci odhalení pamětní desky Oskaru Schindlerovi ve Svitavách
Podáno: 1994-08-10
Odesláno adresátovi: 1994-08-12
Odpověď rozeslána 10.08.1994 jako tisk 1108 A.
Interpelace projednána 29. 9. 1994 na 23. schůzi.
Sněmovna vyslovila s odpovědí souhlas (usnesení č. 479).


ISP (příhlásit)