Sněmovní tisk 1104
Interpelace poslance Milana Loukoty


Autor: Milan Loukota
Adresát: Jan Ruml
Interpelace ve věci použití vrtulníku Policie ČR dne 26. července 194 v prostoru města Světlá nad Sázavou
Podáno: 1994-08-04
Odesláno adresátovi: 1994-08-08
Odpověď rozeslána 4.08.1994 jako tisk 1104 A.
Interpelace projednána 29. 9. 1994 na 23. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 479).

Interpelace projednána 3. 11. 1994 na 24. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 497).

Interpelace projednána 13. 12. 1994 na 25. schůzi.
Sněmovna vyslovila s odpovědí souhlas (usnesení č. 532).


ISP (příhlásit)