Sněmovní tisk 1041
Interpelace poslance Oldřicha Vrchy


Autor: Oldřich Vrcha
Adresát: Ing. Jindřich Vodička
Interpelace poslance Oldřicha Vrchy
Podáno: 1994-06-21
Odesláno adresátovi: 1994-06-24
Odpověď rozeslána 21.06.1994 jako tisk 1041 A.
Úplný název: Interpelace poslance Oldřicha Vrchy na ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičku ve věci nedostatků v řízení Ústavu sociálních věcí DD Lukov okr. Zlín, zaměstnanecké destability a sociálních nejistot pracovníků tohoto ústavu
Interpelace projednána 29. 9. 1994 na 23. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 479).

Interpelace projednána 3. 11. 1994 na 24. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 497).

Interpelace projednána 13. 12. 1994 na 25. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 532).

Interpelace projednána 9. 2. 1995 na 28. schůzi.
Sněmovna vyslovila s odpovědí souhlas (usnesení č. 591).


ISP (příhlásit)