Sněmovní tisk 1227
Zákon, kterým se mění a doplňuje zák. o pojist. na soc. zabe

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Vláda předložila 1994-10-04 sněmovně návrh zákona.
  Zástupce navrhovatele: Vodička Jindřich.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1227.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal 13.10.1994 usnesení č. 420 rozdané jako tisk 1237. Navrhl zkrácení lhůty k projednání návrhu zákona na 52 dnů od rozdání poslancům a vydal 13.10.1994 usnesení č. 420 rozdané jako tisk 1246. Určil garančním výborem Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví a přikázal návrh zákona k projednání výborům: Rozpočtový výbor, Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 1334.
    Návrh na upuštění od projednání zásad zákona byl 1.11.1994 na 24. schůzi schválen (usnesení č. 483).
    Návrh na zkrácení lhůty k projednání byl 1.11.1994 na 24. schůzi schválen (usnesení č. 484).


ISP (příhlásit)