Zemědělský výbor

Předseda

Ing. Jiří Papež

Místopředseda

Ing. Jiří Hanuš
JUDr. Michal Hašek
Ing. Pavel Kováčik
Ing. Karel Kratochvíle
Zdeněk Mach
MVDr. Josef Řihák
Ing. Ladislav Skopal

Podvýbor pro lesní a vodní hospodářství
Podvýbor pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství a chovatelství
Podvýbor pro potravinářství a veterinární činnost
Podvýbor pro rozvoj venkova
ISP (příhlásit)