Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

Předseda

Ing. Klára Dostálová
Mgr. Robert Stržínek

Místopředseda

Ing. Jana Bačíková, MBA
Ing. Jiří Carbol
Ladislav Okleštěk
Mgr. Eliška Olšáková

Podvýbor pro bytovou politiku a výstavbu
Podvýbor pro cestovní ruch
Podvýbor pro e – Government
Podvýbor pro regiony v transformaci
Podvýbor pro veřejnou správu
ISP (příhlásit)