Dokumenty EU

Zpravodajem Mgr. Jan Berki, Ph.D.

Celkem nalezeno 10 dokumentů.

KódReferenceNázevStav
13271/22JOIN(2022) 53 finalSpolečné sdělení Evropskému parlamentu a Radě - Akční plán pro mládež v rámci vnější činnosti EU na období 2021-2027 - Podpora smysluplné účasti a posílení postavení mladých lidí v rámci vnější činnosti EU ve prospěch udržitelného rozvoje, rovnosti a míruProjednat
10587/22COM(2022) 316 finalNávrh doporučení Rady k iniciativě Cesty ke školnímu úspěchuProjednáno a přijato usnesení
 9071/22COM(2022) 212 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Digitální dekáda pro děti a mládež: nová Evropská strategie pro lepší internet pro děti (BIK+)Projednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
 8529/22COM(2022) 177 finalNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně osob, které se podílejí na účasti veřejnosti, před zjevně neopodstatněnými nebo zneužívajícími soudními řízeními („strategickými žalobami proti účasti veřejnosti“)Projednáno a přijato usnesení
 6596/22COM(2022) 68 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on harmonised rules on fair access to and use of data (Data Act) - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o harmonizovaných pravidlech pro spravedlivý přístup k datům a jejich využívání (akt o datech)Projednáno a přijato usnesení
14386/21COM(2021) 734 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the statute and funding of European political parties and European political foundations (recast) - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací (přepracované znění)Projednáno a přijato usnesení
14379/21COM(2021) 733 finalProposal for a Council Directive laying down detailed arrangements for the exercise of the right to vote and to stand as a candidate in municipal elections by Union citizens residing in a Member State of which they are not nationals (recast) - Návrh směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla pro výkon práva volit a práva být volen v obecních volbách pro občany Unie s bydlištěm v členském státě, jehož nejsou státními příslušníky (přepracované znění)Projednáno a přijato usnesení
14376/21COM(2021) 732 finalProposal for a Council Directive laying down detailed arrangements for the exercise of the right to vote and stand as a candidate in elections to the European Parliament for Union citizens residing in a Member State of which they are not nationals (recast) - Návrh směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla pro výkon práva volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu občanů Unie, kteří mají bydliště v některém členském státě a nejsou jeho státními příslušníky (přepracované znění)Projednáno a přijato usnesení
14374/21COM(2021) 731 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o transparentnosti a cílení politické reklamyProjednáno a přijato usnesení
14369/21COM(2021) 730 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Ochrana integrity voleb a podpora demokratické účasti 


ISP (příhlásit)