Dokumenty EU

Zpravodajem prof. Ing. Ivan Jáč, CSc.

Celkem nalezeny 4 dokumenty.

KódReferenceNázevStav
 9645/18COM(2018) 392 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013Bere na vědomí, souhlasí s rámcovou pozicí vlády k dokumentu
 9634/18COM(2018) 393 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a zrušení nařízení (EU) č. 1306/2013Bere na vědomí, souhlasí s rámcovou pozicí vlády k dokumentu
 9556/18COM(2018) 394 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, (EU) č. 251/2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků, (EU) č. 228/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie, a (EU) č. 229/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském mořiBere na vědomí, souhlasí s rámcovou pozicí vlády k dokumentu
14977/17COM(2017) 713 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Budoucnost potravinářství a zemědělstvíVzato na vědomí


ISP (příhlásit)