Dokumenty EU

Zpravodajem Ing. Ivan Pilný

Celkem nalezeno 9 dokumentů.

KódReferenceNázevStav
12364/16COM(2016) 587 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Připojení pro konkurenceschopný jednotný digitální trh - na cestě k evropské gigabitové společnostiSchváleno s doporučením
12279/16COM(2016) 588 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Akční plán 5G pro EvropuSchváleno s doporučením
12259/16COM(2016) 589 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulations (EU) No 1316/2013 and (EU) No 283/2014 as regards the promotion of Internet connectivity in local communities - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014, pokud jde o internetové připojení v místních společenstvíchPodrobné usnesení
12257/16COM(2016) 591 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Body of European Regulators for Electronic Communications - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zakládá Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikacíPodrobné usnesení
12252/16COM(2016) 590 finalProposal for a Directive of the European Parliament and of the Council establishing the European Electronic Communications Code (Recast) - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o evropském kodexu pro elektronické komunikace (přepracované znění)Schváleno s doporučením
 8100/16COM(2016) 180 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Digitalizace evropského průmyslu Dosažení maximálních přínosů jednotného digitálního trhuBere na vědomí s doporučením
15302/15COM(2015) 627 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zajištění přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhuVzato na vědomí
 8672/15COM(2015) 192 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie pro jednotný digitální trh v EvropěVzato na vědomí
 8847/14COM(2014) 213 finalNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2007/36/ES, pokud jde o podporu dlouhodobého zapojení akcionářů, a směrnice 2013/34/EU, pokud jde o některé prvky výkazu o správě a řízení společnostiBere na vědomí s doporučením


ISP (příhlásit)