Dokumenty EU

Zpravodajkou Mgr. Soňa Marková

Celkem nalezeno 14 dokumentů.

KódReferenceNázevStav
12265/09KOM(2009) 373 v konečném zněníNávrh rozhodnutí Rady, o uzavření Úmluvy o mezinárodním vymáhání výživného k dětem a dalších druhů vyživovacích povinností Evropským společenstvímVzato na vědomí
12809/08KOM(2008) 503 v konečném zněníSdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Závěrečná hodnotící zpráva o rámcové strategii a akčním programu Společenství v oblasti strategie Společenství pro rovnost žen a mužů (2001-2006)Vzato na vědomí
11560/08KOM(2008) 418 v konečném zněníSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Obnovený závazek pro sociální Evropu: posílení otevřené metody koordinace v oblasti sociální ochrany a sociálního začlenění 
11531/08KOM(2008) 426 v konečném zněníNávrh směrnice Rady o provádění zásady rovného zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaciSchváleno s doporučením
11530/08KOM(2008) 420 v konečném zněníSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Nediskriminace a rovné příležitosti: Obnovený závazekVzato na vědomí
11327/08KOM(2008) 415 v konečném zněníSdělení Komise - Rámec Společenství pro uplatňování práv pacientů na přeshraniční zdravotní péčiPostoupeno výborům
11307/08KOM(2008) 414 v konečném zněníNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péčiPostoupeno výborům
11047/08KOM(2008) 225 v konečném zněníSdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů "Uplatňování směrnice 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání" 
 5710/08KOM(2008) 10 v konečném zněníZpráva Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Rovnost žen a mužů - 2008Vzato na vědomí
15914/07KOM(2007) 738 v konečném zněníSdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Postavení zdravotně postižených osob v Evropské unii: Evropský akční plán 2008-2009Vzato na vědomí
15694/07COM(2007) 726 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Příležitosti, dostupnost a solidarita: nová sociální vize pro Evropu 21. stoletíVzato na vědomí
14663/07KOM(2007) 640 v konečném zněníSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Legislativní a pracovní program Komise na rok 2008Bere na vědomí s doporučením
 9686/07KOM(2007) 241 v konečném zněníNávrh nařízení Rady o zřízení společného podniku iniciativy pro inovativní léčivaVzato na vědomí
 6205/07KOM(2007) 49 v konečném zněníZpráva Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o rovnosti žen a mužů - 2007Postoupeno výborům


ISP (příhlásit)