Dokumenty EU

Zpravodajem Marek Benda

Celkem nalezeno 14 dokumentů.

KódReferenceNázevStav
 6931/13COM(2013) 96 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 562/2006, pokud jde o používání systému vstupu/výstupu (EES) a programu registrovaných cestujících (RTP)Bere na vědomí, souhlasí s rámcovou pozicí vlády k dokumentu
 6930/13COM(2013) 97 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje program registrovaných cestujících (RTP)Bere na vědomí, souhlasí s rámcovou pozicí vlády k dokumentu
 6928/13COM(2013) 95 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje systém vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu státních příslušníků třetích zemí překračujících vnější hranice členských států Evropské unieBere na vědomí, souhlasí s rámcovou pozicí vlády k dokumentu
18124/12JOIN(2012) 39 finalSpolečný návrh rozhodnutí Rady o způsobu provádění doložky solidarity UniíRámcová pozice vzata na vědomí s žádostí o další informace
13842/12KOM(2012) 499 v konečném zněníNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o statutu a financování evropských politických stran a evropských politických nadacíVzato na vědomí
10638/12COM(2012) 254 finalPozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení systému "EURODAC" pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování nařízení (EU) č. [... / ...] (,kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o poskytnutí mezinárodní ochrany podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém ze členských států) a pro žádosti donucovacích orgánů členských států a Europolu o porovnávání s údaji EURODAC za účelem vynucování práva, pozměňující nařízení (EU) č. 1077/2011 o zřízení Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v oblasti svobody, bezpečnosti a práva (přepracované znění)Vzato na vědomí
 7641/12KOM(2012) 85 v konečném zněníNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zmrazování a konfiskaci výnosů z trestné činnosti v Evropské uniiProjednat
 5853/12KOM(2012) 11 v konečném zněníNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně údajů)Vzato na vědomí
 5833/12KOM(2012) 10 v konečném zněníNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů a o volném pohybu těchto údajůŽádá vládu o další informace
18966/11KOM(2011) 896 v konečném zněníNávrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o zadávání veřejných zakázekBere na vědomí s doporučením
18964/11COM(2011) 895 finalNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zadávání veřejných zakázek v odvětvích vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služebBere na vědomí s doporučením
18960/11COM(2011) 897 finalNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o udělování koncesíVzato na vědomí
17430/11KOM(2011) 807 v konečném zněníNávrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o využívání jmenné evidence cestujících a o jejím předávání Ministerstvu vnitřní bezpečnosti Spojených států SPOLEČNÉ POKYNY Termín pro konzultaci: 6. prosince 2011Vzato na vědomí
 7145/11KOM(2011) 79 v konečném zněníNávrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 89/666/EHS, 2005/56/ES a 2009/101/ES, pokud jde o propojení ústředních, obchodních a podnikových rejstříkůVzato na vědomí


ISP (příhlásit)